פרויקטים

חברת Gonet הובילה וממשיכה להוביל מספר רב של פרויקטים בקני מידה שונים. להלן מספר פרויקטים נבחרים:

מערכת מועמדים

מערכת המטפלת בתהליכי עבודה והמיון של מועמדים. המערכת מיושמת בתעשייה אוירית כוללת ממשקים למכונים פסיכולוגיים ולאתר האינטרנט של הארגון.

מערכת המרות מטבע

מערכת POS בנקאית המיושמת בבנק הפועלים. המערכת עובדת 7*24 ומתממשקת לשב"א, למחשבי ה-MF בבנק ולמערכות בנקאיות נוספות.

מערכת לניהול הזמנות ובקרה תקציבית

מערכת שפותחה עבור החברה לניהול עתידים ומיושמת בארגון. המערכת מאפשרת ניהול התקציב השנתי, ניהול הזמנות עבודה, חשבונות, קבלנים ועוד.

רשת עמל

פרויקט אפיון, ניתוח דרישות והטמעת מערכת שכר, הכנת תוכנית אב למיחשוב ותוכנית עבודה שנתית.

פרויקטי ייעוץ

  • IBM
    הכנת מפרט טכני למכרז למערכת איסוף שעות וחוזי עבודה וניהול פרויקטים. ניהול המכרז וסיוע בפרויקט
  • תעשייה אוירית
    הכנת מפרט טכני למכרז למערכת איסוף שעות וחוזי עבודה וניהול פרויקטים. ניהול המכרז וסיוע בפרויקט
  • אגד
    סיוע בהקמת מערכת ניהול הסעים, הפרויקט כלל ייעוץ טכנולוגי, סיוע בתכנון הפרויקט וליוו המימוש שלו