מנוף 100 - מערכת לדיווח שעות לפרויקטים

  • המערכת תומכת בהגדרת תקן לכל עובד
  • המערכת תומכת בהגדרת פרויקטים ולקוחות
  • המערכת תומכת בדיווח רב לארגונים שונים
  • סביבת ניהול ידידותית
  • המערכת כוללת דוחות מגוונים